Har tatt en lederposisjon i Norges viktigste partnerskap for grønn næringsutvikling

Klimapartnere opplever en kraftig vekst. Milepælen 300 partnere ble nylig passert og partnerskap er etablert i hele landet. Asko, Asplan Viak og Norengros har spilt en nøkkelrolle for veksten.

Shutterstock illustrasjon
Publisert 17. juni 2021
Tekst: Klimapartnere Vestland