Grønn framtid for verdiskapningsfylket

Hvordan kan Vestland ta en ledende rolle i det grønne skiftet? Prosjektet Grøn region Vestland peker på stort potensiale for grønn næringsutvikling og nye, grønne jobber i vest.

Bilde av Geiranger
Foto: Shutterstock
Publisert 2. desember 2021
Tekst: Klimapartnere Vestland