Et sykehus til å få energi av

Energibrønner, varmesentral og vinduer med innebygde solceller. Helse Bergen bygger fremtidens sykehusbygg.

Solcelle i vindu
Fanger solen: Haukeland Universitetssykehus arbeid med å få ned energiforbruket per kvadratmeter inkluderer blant annet bruk av gjennomsiktige solceller som integreres i vindusglassene. Ideen fikk de fra USA. Foto: Richard Royal Lunt / Michigan State University
Publisert 28. mai 2018
Artikkelen er mer enn to år gammel
Innholdet er produsert av Klimapartnere Hordaland. Tekst: Martin Hirth