Den grønne løsningsbanken – Annonsørinnhold hos Energi og Klima

Annonsørinnhold fra Klimapartnere

Dette er et annonseprodukt.

Artiklene i annonseproduktet er utarbeidet av en ekstern innholdspartner og/eller annonsøren.

Målet med annonseproduktet er at annonsører skal kunne presentere innhold som de ønsker å formidle til Energi og Klimas lesere – et publikum som har interesse for temaene det skrives om.

Energi og Klima tilbyr å formidle innhold fra virksomheter som ønsker å nå ut til våre lesere med sitt budskap. Stoffet merkes tydelig og skiller seg klart fra annet innhold vi produserer.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon om annonseproduktet.

Den grønne løsningsbanken

Gjennom forpliktende samarbeid om utslippskutt, har virksomhetene i Klimapartnere lykkes i å sette fart på den grønne omstillingen. Nå har Klimapartnere samlet de beste grønne idéene fra hele landet i en egen løsningsbank – hvor det er fritt frem å hente ut inspirasjon.

– Vi ønsker at Den grønne løsningsbanken skal fungere som en verktøykasse og et utstillingsvindu for grønn omstilling. Gjennom å vise frem gode eksempler, håper vi å hjelpe andre virksomheter til å sette i gang med egne grønne løsninger, sier Helene Frihammer, strategisk prosjektleder i Klimapartnere.

Økende interesse

Om Klimapartnere

Klimapartnere er Norges viktigste partnerskap for grønn næringsutvikling, med over 300 partnervirksomheter i offentlig og privat sektor over hele landet. Partnerne forplikter seg til å kutte utslipp gjennom systematisk miljøstyring og årlig klimaregnskap, og utfordres til å utvikle grønne spydspissprosjekt.

www.klimapartnere.no

Klimapartnere omfatter over 300 partnere, og opplever stor interesse fra virksomheter og kommuner. I løpet av det siste året har antall partnere økt betydelig over hele Norge.

For virksomhetene som signerer partneravtale, innebærer det en sterk forpliktelse til å bidra inn i partnerskapet – både med å sette seg klimamål og kutte utslipp, men også til å utvikle egne spydspissprosjekt og gode løsninger.

Konkrete løsninger

– Klimapartnere er ingen prateklubb. Vi er opptatt av konkrete løsninger, og vi ser at det gir resultater. Vi ser stadig eksempler på gode grønne idéer og løsninger hos våre partnere over hele landet, og vi brenner etter å dele disse med andre. Det er bakgrunnen for at vi har opprettet denne løsningsbanken, sier Frihammer.

Nye løsninger hver uke

Den grønne løsningsbanken finnes på nettsidene til Klimapartnere. Den inneholder til nå over 120 ulike løsninger fra hele landet, og nye blir lagt til hver uke. Løsningene kan filtreres på region og ulike typer klimasatsninger, slik at det blir enkelt å finne frem til relevante eksempler.

Målet er at Den grønne løsningsbanken skal brukes aktivt av virksomheter, kommuner og andre som et verktøy for å kutte utslipp, og som en inspirasjon for å utvikle egne, nye løsninger.

– Det er virksomhetene selv som sitter på nøkkelen til grønn omstilling, sier Frihammer. – Vi oppfordrer alle til å ta et besøk i banken og hente ut inspirasjon.