Betong sjekker inn på hotell

Med miljøgebyr og eget betonghotell, har Sola Betong redusert mengden overskuddsbetong med 80 prosent.

Produksjon av betong medfører betydelige Co2-utslipp. Ved å legge til rette for gjenbruk, sparer Sola Betong klimaet for store utslipp. (Foto: Sola Betong)

Publisert 31. oktober 2019
Tekst: Greensight for Klimapartnere