KBN søker ESG-analytiker til vårt fagmiljø innen grønn finans

KBN er en av de ledende finansinstitusjonene på grønn finans i Norge, og nå søker vi en analytisk og kvantitativt orientert person med sterk interesse for grønn finans.

Publisert 28. august 2023
Innholdet er produsert av Kommunalbanken

Ledende på grønn finans

KBN er en av de ledende finansinstitusjonene på grønn finans i Norge. Så langt har vi lånt ut over 45 milliarder kroner i grønne lån til spennende klima- og miljøinvesteringer i kommunal sektor. Vi er en aktiv utsteder av grønne obligasjoner over hele verden og deltar i flere internasjonale fora for å utvikle beste praksis innen grønn finansiering.

KBNs utlånsavdeling har et eget team på fire personer som jobber med blant annet grønne lån, klimarisiko og EU-taksonomien opp mot kommunesektoren og andre interessenter. Nå søker vi en analytisk og kvantitativt orientert person, med sterk interesse for grønn finans.

Som vår nye ESG-analytiker vil du blant annet ha som hovedoppgave å videreutvikle vår ESG-modell for vurdering av kunder. Du vil også øke bruken av interne og eksterne data for videreutvikling av vårt arbeid med grønn finans, og representere KBN i møter og seminarer med kunder og andre interessenter.

Søknadsfrist: 10. september 2023

LES MER OG SØK HER

Om arbeidsgiveren

Kommunalbanken (KBN) er et av Norges største finansforetak med rundt 500 mrd. kroner i forvaltningskapital. Vi finansierer kommunale investeringer over hele landet og ønsker å fremme bærekraftige lokalsamfunn og bidra i det grønne skiftet. Bankens utlån til kommunal sektor finansieres med innlån i internasjonale kapitalmarkeder.