Enersikt – en podcast om det grønne skiftet

Podcasten EnerSikt handler om hvordan vi kan gjennomføre et grønt skifte som vil skape et lavutslippssamfunn. For å skape en grønnere framtid må vi inn i den spennende grenseflaten mellom politikk og forskning på  klima, energi, industri og samfunn, – her finnes det muligheter og rom for endring. 

EnerSiktRoom7540
Publisert 8. januar 2019
Artikkelen er mer enn to år gammel
Innholdet er produsert av FME CenSES