Enersikt - en podcast om det grønne skiftet – Annonsørinnhold hos Energi og Klima

Annonsørinnhold fra CenSES

Dette er et annonseprodukt.

Artiklene i annonseproduktet er utarbeidet av en ekstern innholdspartner og/eller annonsøren.

Målet med annonseproduktet er at annonsører skal kunne presentere innhold som de ønsker å formidle til Energi og Klimas lesere – et publikum som har interesse for temaene det skrives om.

Energi og Klima tilbyr å formidle innhold fra virksomheter som ønsker å nå ut til våre lesere med sitt budskap. Stoffet merkes tydelig og skiller seg klart fra annet innhold vi produserer.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon om annonseproduktet.

Enersikt – en podcast om det grønne skiftet

Podcasten EnerSikt handler om hvordan vi kan gjennomføre et grønt skifte som vil skape et lavutslippssamfunn. For å skape en grønnere framtid må vi inn i den spennende grenseflaten mellom politikk og forskning på  klima, energi, industri og samfunn, – her finnes det muligheter og rom for endring. 

I Enersikt vil du høre intervjuer med forskere fra CenSES og andre eksperter om energisystemer, energipolitikk, bærekraft og samfunnets rolle i det grønne skiftet.  CenSES er et tverrfaglig nasjonalt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME Samfunn). CenSES jobber for en bedre forståelse av de økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle sidene ved utvikling og innføring av ny fornybar energi og miljøteknologi.

Podcasten finner du på CenSES nettsider:

https://www.ntnu.no/web/censes/enersikt-podcast

eller via din podcastapp.