Rogaland fylkeskommune vant Årets lokale klimatiltak

Med verdens første utslippsfrie hurtigbåt gikk Rogaland fylkeskommune helt til topps i konkurransen Årets lokale klimatiltak under Zerokonferansen. – Et førsteklasses eksempel på hva som kan oppnås når kommunesektor, statlige, private aktører og teknologiutviklere går sammen om å oppnå felles mål, sier administrerende direktør i KBN, Jannicke Trumpy Granquist.

Hvordan jobber norsk næringsliv med omstilling?

Samfunnet skal bli mer sirkulært. Vi trenger også mer produksjon av energi og energieffektivisering. I tillegg kommer kravene til klimarapportering. Hvordan jobber egentlig norske bedrifter med å omstille seg i møte med disse endringene?

Betydningen av EUs taksonomi for kommunene

Taksonomien er en del av EUs grønne giv, som er en omfattende strategi som skal gjøre EU klimanøytralt innen 2050. I denne artikkelen kan du lese om hva dette innebærer og hvordan taksonomien vil påvirke kommunale aktiviteter og investeringer.

Har tatt en lederposisjon i Norges viktigste partnerskap for grønn næringsutvikling

Klimapartnere opplever en kraftig vekst. Milepælen 300 partnere ble nylig passert og partnerskap er etablert i hele landet. Asko, Asplan Viak og Norengros har spilt en nøkkelrolle for veksten.

Åtte strakstiltak for klimatilpasning i næringslivet

Statsminister Erna Solberg har fått overlevert åtte strakstiltak for klimatilpasning i næringslivet fra Skift-nettverket. Behovet for klimatilpasning i næringslivet er stort, men få bedrifter har kompetanse og kapasitet til å arbeide strukturert med klimatilpasning.