Sterk grønn utlånsvekst for KBN

2022 var nok et rekordår for KBNs grønne lån. Den grønne utlånsporteføljen vokste med 8,4 milliarder kroner, tilsvarende en vekst på 24 % fra 2021. Miljøeffektrapport for 2022 gir grundig informasjon om utviklingen innen miljøeffektrapportering – inkludert taksonomikartlegging av kriterier for grønne lån.

Møteplassen for kunnskap, kultur og klima

15. – 17. mars arrangeres Klimafestivalen Varmere Våtere Villere i Bergen for andre gang. Med forskere, politikere, næringsliv og artister på scenen, i tillegg til åpning av festivalen ved Kronprins Haakon, har festivalen allerede etablert seg som en viktig arena for alle som er engasjert i klimasamtalen.

Spar og produser mer energi

Hvordan kan kommuner og fylker bidra til energiomstillingen ved strømsparing og strømproduksjon? KBN har i samarbeid med Norsk klimastiftelse nylig gitt ut heftet «Spar og produser mer energi», som gir kommuner og fylker inspirasjon til hvordan de kan kutte kostnader og produsere mer energi.

Rogaland fylkeskommune vant Årets lokale klimatiltak

Med verdens første utslippsfrie hurtigbåt gikk Rogaland fylkeskommune helt til topps i konkurransen Årets lokale klimatiltak under Zerokonferansen. – Et førsteklasses eksempel på hva som kan oppnås når kommunesektor, statlige, private aktører og teknologiutviklere går sammen om å oppnå felles mål, sier administrerende direktør i KBN, Jannicke Trumpy Granquist.

Hvordan jobber norsk næringsliv med omstilling?

Samfunnet skal bli mer sirkulært. Vi trenger også mer produksjon av energi og energieffektivisering. I tillegg kommer kravene til klimarapportering. Hvordan jobber egentlig norske bedrifter med å omstille seg i møte med disse endringene?

Betydningen av EUs taksonomi for kommunene

Taksonomien er en del av EUs grønne giv, som er en omfattende strategi som skal gjøre EU klimanøytralt innen 2050. I denne artikkelen kan du lese om hva dette innebærer og hvordan taksonomien vil påvirke kommunale aktiviteter og investeringer.