Betydningen av EUs taksonomi for kommunene

Taksonomien er en del av EUs grønne giv, som er en omfattende strategi som skal gjøre EU klimanøytralt innen 2050. I denne artikkelen kan du lese om hva dette innebærer og hvordan taksonomien vil påvirke kommunale aktiviteter og investeringer.

Har tatt en lederposisjon i Norges viktigste partnerskap for grønn næringsutvikling

Klimapartnere opplever en kraftig vekst. Milepælen 300 partnere ble nylig passert og partnerskap er etablert i hele landet. Asko, Asplan Viak og Norengros har spilt en nøkkelrolle for veksten.

Åtte strakstiltak for klimatilpasning i næringslivet

Statsminister Erna Solberg har fått overlevert åtte strakstiltak for klimatilpasning i næringslivet fra Skift-nettverket. Behovet for klimatilpasning i næringslivet er stort, men få bedrifter har kompetanse og kapasitet til å arbeide strukturert med klimatilpasning.

Klimakartet tar pulsen på Norges klimamål

Skal Norge nå sine klimamål, må hele landet bidra. Mens flere fylker, byer og kommuner går i front med høye ambisjoner, er det fremdeles en lang vei å gå før regionale og lokale klimamål – som et minimum – er i tråd med de nasjonale. Det viser oversikten i klimakartet som ble lansert i dag.