Annonsere på Energi og Klima - Energi og Klima

Annonsere på Energi og Klima

Energi og Klima er nettmagasinet om det grønne skiftet. Vi har som mål å være den viktigste norske kilden til debatt, analyse og bakgrunn om klima, fornybar energi og cleantech. Vi fokuserer på innovative løsninger på klimautfordringene – innen teknologi, næringsliv og politikk.

Ved å annonsere på Energi og Klima, når du beslutningstakere innen privat og offentlig sektor, i energisektoren, konsulentselskaper og forskning.

Energi og Klima er laget med responsiv design. Dine annonser fungerer like godt på smarttelefon og nettbrett som på vanlig PC-skjerm. Annonsen skaleres ned ved visning på mindre skjermer. Resultatet blir best når man tar høyde for de ulike størrelsene under utformingen av annonsen.

  • Formater: Vi kan tilby annonser i ulike formater og plasseringer. Se eksempler nedenfor.
  • Kombinasjoner: Annonser i magasinet kan kombineres med profilering i vårt ukentlige epost-nyhetsbrev. Nyhetsbrevet sendes ut til over 1600 ledere, konsulenter, forskere og andre beslutningstakere hver uke.
  • Advertorial: Profiler din virksomhet ved å støtte en seksjon eller tema i magasinet. Se eksempel: Energiduellen, støttet av Energi Norge.

Ta kontakt for nærmere informasjon og pristilbud.

Annonser forside

Her ser du formater og varianter for plassering av annonser på forsiden. Først ved visning på desktop/stor skjerm:

annonser forside desktop

Her er et eksempel på annonsevisning på forsiden:

eksempel annonse forside desktop

Formater/varianter ved visning på smarttelefon:

annonser forside mobil

Annonser i artikler

Formater og varianter for plassering av annonser på artikkelnivå. Først ved visning på desktop/stor skjerm:

annonser artikkelside desktop

Eksempel på annonsevisning på artikkelnivå med desktop/stor skjerm:

eksempel annonse artikkel desktop

Formater og varianter ved visning på smarttelefon:

annonser artikkelside mobil

Eksempel på annonsevisning på artikkelnivå med smarttelefon:

eksempel annonse artikkel mobil