Annonsere på Energi og Klima – Energi og Klima

Annonsere på Energi og Klima

Energi og Klima er nettmagasinet om det grønne skiftet. Vi har som mål å være den viktigste norske kilden til debatt, analyse og bakgrunn om klima, fornybar energi og grønn teknologi. Vi fokuserer på innovative løsninger på klimautfordringene – innen teknologi, næringsliv og politikk.

Ved å annonsere på Energi og Klima når du beslutningstakere innen privat og offentlig sektor, i energisektoren, konsulentselskaper og forskning.

  • Formater: Vi kan tilby annonser i ulike formater og plasseringer. Se eksempler nedenfor.
  • Kombinasjoner: Annonser og annonsørinnhold i magasinet kan kombineres med profilering i vårt ukentlige epost-nyhetsbrev. Nyhetsbrevet sendes ut til over 5000 ledere, konsulenter, forskere og andre beslutningstakere hver uke.
  • Annonsørinnhold: Profiler din virksomhet med egenprodusert annonsørinnhold. Se eksempler fra KS Bedrift.
  • Advertorial: Profiler din virksomhet ved å støtte en seksjon eller tema i magasinet. Se eksempel: Energiduellen, støttet av Energi Norge.
  • Stillingsannonser: Lys ut ledige stillinger på våre sider.

Ta kontakt for nærmere informasjon og pristilbud.

Annonser forside

Her ser du formater og varianter for plassering av annonser på forsiden. Først ved visning på desktop/stor skjerm:

annonser forside desktop

Her er et eksempel på annonsevisning på forsiden:

eksempel annonse forside desktop

Formater/varianter ved visning på smarttelefon:

annonser forside mobil

Annonser i artikler

Formater og varianter for plassering av annonser på artikkelnivå. Først ved visning på desktop/stor skjerm:

annonser artikkelside desktop

Eksempel på annonsevisning på artikkelnivå med desktop/stor skjerm:

eksempel annonse artikkel desktop

Formater og varianter ved visning på smarttelefon:

annonser artikkelside mobil

Eksempel på annonsevisning på artikkelnivå med smarttelefon:

eksempel annonse artikkel mobil