Togradersmålet - Energi og Klima
Tema »

Togradersmålet

Det internasjonale samfunnet er enig om et mål om å begrense økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen til maksimalt 2 grader over førindustrielt nivå.