Tidligere vinnere - Energi og Klima

Spirprisen

spir_vignett_full

Nasjonal pris for klimateknologi og fornybar energi

2015: Cambi

Cambi vant SPIR-prisen 2015. Asker-selskapet har utviklet en teknologi som gjør det mulig å produsere biogass fra kloakk- og industrislam, samt mat-, slakteri- og fiskeriavfall.

2014: Urban Water Shuttle

Vinner av SPIR 2014 var Urban Water Suttle – en «bybane» til sjøs utviklet av næringsklyngen Maritime Cleantech West. Urban Water Shuttle utnytter kjent og utprøvd nullutslippsteknologi med de siste hybridteknologier, med bl.a. kombinasjon av batteri og brenselcelle. Fartøyet skal inngå i et helhetlig kollektivt transportsystem i byer lokalisert nær sjø.

2013: CO2BIO

CO2Bio vant SPIR 2013. Selskapet har utviklet et konsept som tillater utnyttelse av store mengder fanget CO2. Gjennom å utnytte CO2 fanget på Mongstad vil CO2Bio hjelpe havbruksnæringen med å få bukt med mangelen på omega-3 fettsyrer som brukes i fiskefôr. Ideen hadde sitt utspring i et arbeid i Nordhordland Handverk- og Industrilag (NHIL) hvor spørsmålet ble stilt: Hvorfor pumpe CO2 ned i Nordsjøen når den har en egenverdi som en ressurs? CO2BIO eies av Salmon Group, Grieg Seafood, EWOS, BTO og NHIL.

Om Spirprisen

    SPIR er en nasjonal klimateknologi- og fornybarpris som ble delt ut første gang i 2013. Prisens formål er å synliggjøre norsk innovasjon og næringsutvikling som kan bidra til å forsere overgangen til et fossilfritt samfunn, og løfte frem historiene om personene som står bak.

Samarbeidspartnere