Slik deltar du - Energi og Klima

Spirprisen

spir_vignett_full

Nasjonal pris for klimateknologi og fornybar energi

Nominer en SPIR-kandidat

For å  nominere en kandidat til SPIR-prisen må du fylle ut skjemaet nedenfor innen fristen 25. januar 2017. Åtte utvalgte nominasjonaer blir presentert her på Energi og Klima. 15. februar offentliggjør juryen tre finalister som alle får tilbud om å holde stand på Fornybarkonferansen i Bergen 15. mars 2017. Vinner kåres i løpet av selve konferansen.

Send gjerne også inn logo og illustrasjoner/video som vi kan bruke i nettpresentasjon til følgende adresse: post (at) klimastiftelsen.no.

Nominasjonsskjema

Navn på kontaktperson (obligatorisk)

E-postadresse (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Hva heter produktet/tjenesten som nomineres? (obligatorisk)

Hvor er du/dere lokalisert? (obligatorisk)

Navn på eier(e) (obligatorisk)

Beskriv kort produktet/tjenesten

Hva er klimagevinsten (hvordan bidrar dette til å fortrenge fossil energi)?

Hvem er potensielle kjøpere/hvor er markedet?

Hvor i verdikjeden er dere? (idéstadiet, prototype, produksjon etc)

Hva har vært de største utfordringene til nå?

Øvrige kommentarer

Om Spirprisen

    SPIR er en nasjonal klimateknologi- og fornybarpris som ble delt ut første gang i 2013. Prisens formål er å synliggjøre norsk innovasjon og næringsutvikling som kan bidra til å forsere overgangen til et fossilfritt samfunn, og løfte frem historiene om personene som står bak.

Samarbeidspartnere