Anders Bjartnes

3

Ny tysk verdensrekord i sol

Tyskland satte ny rekord i utbygging av solenergi i desember i fjor. Med 3GW på en måned viser tyskerne igjen hvor utrolig raskt det kan bygges store volum solkraft. Les saken

I løpet av de fire siste ukene i 2011 installerte Tyskland solenergi tilsvarende produksjonen fra mer enn tre Alta-kraftverk.

Det er foreløpige tall fra Bundesnetzagentur, som administrerer kraftnettet i Tyskland, som forteller om den superraske utbyggingstakten mot slutten av 2011. Den voldsomme utbyggingstakten har allerede ført til en forsterket diskusjon om forserte subsidiekutt i 2012 – utover det som ligger inne i planene.

Den underliggende årsaken til den raske utbyggingstakten er at prisfallet på solcellepaneler har gått i en mye raskere takt enn subsidiereduksjonene. Tallene viser også at Tyskland har en høykompetent solsektor med betydelig evne til å gjøre mye fort.

Tallene for desember måned viste at tyskerne i noen travle adventsuker installerte hele 3 GW solenergi, det aller meste i ganske små enheter. For de fleste er tallet 3 GW en ganske abstrakt størrelse, men det er et voldsomt stort volum. Med tyske solforhold gir 3 GW omkring 2 TWh, eller tre Alta-kraftverk. Sammenliknet med et gasskraftverk tilsvarer dette produksjonen fra et Kårstø-kraftverk som produserer i omkring to-tredeler av årets timer.

Målt i spart CO2 representerer desember-rekorden 1,5-2 millioner tonn årlig hvis det er kull som erstattes, eller 7-800.000 tonn hvis det er gass som må vike.

Med solforholdene i varme og tørre strøk for eksempel rundt Middelhavet eller lenger sør i Afrika ville energiproduksjonen fra et tilsvarende antall solpaneler vært omtrent dobbelt så stort.

Dette volumet ny energiproduksjon kommer altså på nettet i løpet av noen få uker. Den korte ledetiden er en av solenergiens fremste fortrinn i forhold til fossil kraftproduksjon, men også i forhold til andre fornybare kilder.

De tyske tallene er en oppmuntring med tanke på behovet for å rulle ut fornybar energiproduksjon meget raskt og i stor skala. I 2010 og 2011 har Tyskland til sammen installert 15 GW solenergi.

Både USA og Kina bygget ut omkring 2 GW gjennom hele 2011, altså vesentlig mindre enn tyskerne klarte i fire adventsuker. Vi kan altså vente litt av en fart når solenergien oppskaleres rundt om i verden.

Create your free online surveys with SurveyMonkey , the world's leading questionnaire tool.

3 Leserkommentarer på: “Ny tysk verdensrekord i sol

  1. Kor mykje energi går det med til å produsere solcellepaneler? Dette må med i rekneskapen. Vil rekneskapen framleis gå i pluss om vi tek med energien som trengs til produksjon av solcellene?

    • Er ingen ekspert på energiregnskapet i solcelle-produksjon. Hvor mange måneder det tar før det går i pluss, avhenger vel blant annet av hva slags kraftkilder som brukes når den energikrevende silisium-prouksjonen foregår. Jo mer fornybar, jo bedre.

  2. Etter at jeg kommenterte fant jeg dette: http://www.naturfag.no/_naturfag/artikkel/vis.html?tid=973782 Ble litt klokere.

    Dersom dette er riktig så er energitilbakebetalingstiden i dag typisk mellom 2 og 4 år. Når levetiden forventes å være 25 år er problemstillingen som jeg lanserte ikke særlig reell.

Skriv en kommentar

Bidra til god debatt - skriv under fullt navn. Se våre debattregler.

(påkrevd)

Abonnere på leserkommentarer til: “Ny tysk verdensrekord i sol“.