Status for vindkraft i Norge - Energi og Klima

Status for vindkraft i Norge

Utbyggingen av vindkraft i Norge skyter fart. Produksjonen økte med 30 prosent i 2017, og økningen fortsatte inn i 2018.

1 kommentar
Norsk vindkraft bygges nå ut i rask takt. Bildet er fra Lista vindkraftverk, som startet produksjon i 2012. (Foto: Veidekke/Melingmedia.no)

I 2017 ble det produsert nesten 3 TWh vindkraft i Norge, over 30 prosent mer enn i 2016. Dette utgjorde 1,9 prosent av norsk kraftproduksjon. Nye kraftverk som ble satt i drift og bedre vindforhold var årsakene til økningen, ifølge en rapport fra NVE.

Økningen fortsatte i første halvår av 2018, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Fra januar til juni 2018 var produksjonen 35 prosent høyere enn i 2017.

Alt tyder på at produksjonen av vindkraft vil øke enda mer i årene som kommer, med store investeringer i ny kapasitet i 2018–19. Vindparken på Fosen i Trøndelag som er under bygging vil etter planen produsere 3,4 TWh, altså mer enn den samlede produksjonen i 2017.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) behandler søknader om konsesjon og samler inn data om vindkraftprosjekter i Norge: Selskap som står bak, prosjektets kapasitet i MW, plassering, antall turbiner, status for konsesjonssøknad og mye mer.

I 2018 startet NVE også et arbeid med vurdering av områder for fremtidig utbygging av vindkraft.

Data og fakta om vindkraft i Norge:
NVE: Interaktivt kart med alle vindkraftverk
NVE: Vindkraft – konsesjonsdatabase

SSB: Vindkraftutbygging bidrar til samlet investeringsvekst i 2018

SSB: Tilgang og anvendelse av elektrisitet i perioden 1993-2017
vindinfo.no: Informasjonsside om vindkraft fra NORWEA og Energi Norge

Bli abonnent!

Én kommentar

  1. Ivar Sætre

    Litt om hvorfor vi ikke skal bygge ut mer vindkraft i Norge:
    http://www.seniortanken.com/hallo-sandnes/

Kommentarfeltet er stengt.