Opp 36 prosent: Rekord for norsk vindkraft - Energi og Klima

Opp 36 prosent: Rekord for norsk vindkraft

Utbyggingen av vindkraft i Norge skyter fart. Produksjonen økte i 2018 til 3,9 TWh.

1 kommentar
Norsk vindkraft bygges nå ut i rask takt. Bildet er fra Lista vindkraftverk, som startet produksjon i 2012. (Foto: Veidekke/Melingmedia.no)

I 2018 ble det produsert nær 3,9 TWh vindkraft i Norge, 36 prosent mer enn i 2017 og en klar ny rekord. Vindkraft sto for 2,6 prosent av norsk kraftproduksjon.

Alt tyder på at produksjonen av vindkraft vil øke enda mer i årene som kommer, med store investeringer i ny kapasitet fremover. I 2018 ble det ferdigstilt nye vindkraftanlegg tilsvarende 1,7 TWh kraftproduksjon, ifølge NVE. Den norske vindmølleparken hadde ved utgangen av 2018 en samlet installert effekt på 1,7 GW og vil i et normalår produsere omtrent 5,3 TWh fornybar kraft.

Vindparken på Fosen i Trøndelag som er under bygging, vil etter planen produsere 3,6 TWh, altså nesten like mye som den samlede produksjonen i 2018.

Norge er tross den sterke veksten fortsatt en mygg i europeisk vindkraftsammenheng. Det viser oversikten fra vindbransjens organisasjon Wind Europe over dagsproduksjonen ved vindkraftverk i de ulike landene.

Data og fakta om vindkraft i Norge

I 2019 presenterte NVE nasjonal ramme for vindkraftutbygging i Norge, der 13 spesielt egnede områder ble pekt ut.

NVE behandler søknader om konsesjon og samler inn data om vindkraftprosjekter i Norge: Selskap som står bak, prosjektets kapasitet i MW, plassering, antall turbiner, status for konsesjonssøknad og mye mer.

NVE: Vindkraftdata. Utbygging per år, produksjonsdata, brukstid med mer.

NVE: Interaktivt kart med alle vindkraftverk

NVE: Vindkraft – konsesjonsdatabase

SSB: Tilgang og anvendelse av elektrisitet i perioden 1993-2017 (pdf)

Vindportalen.no: Informasjonsside om vindkraft fra NORWEA og Energi Norge

Bli abonnent!

Én kommentar

  1. Ivar Sætre

    Ivar Sætre

    Litt om hvorfor vi ikke skal bygge ut mer vindkraft i Norge:
    http://www.seniortanken.com/hallo-sandnes/

Kommentarfeltet er stengt.