Elbilen og klimaregnskapet - Energi og Klima

Elbilen og klimaregnskapet

Klimafordelen av vår grønne strøm er alt solgt ut til Europa – elbiler gir ikke nullutslipp i regnskapet.

Denne artikkelen er over 2 år gammel. 6 kommentarer
Nissan Leaf - salgsvinneren blant elbiler i Norge.
Nissan Leaf – salgsvinneren blant elbiler i Norge.Foto: David Villarreal Fernandez cba

Diskusjon om elbilen er en «udiskutabel klimavenn» eller «en ulv i fåreklær» har versert i pressen i den senere tid. Av de mange artiklene merket jeg meg et innlegg fra fra direktøren i Miljødirektoratet, Ellen Hambro, hvor hun fastslår kategorisk at elbilen reduserer klimagassutslippene fra transport (Dagens Næringsliv 7. februar).

Ifølge artikkelforfatteren er transport den største kilden til klimagassutslipp, lokal forurensning og støy i Norge. Det er utvilsomt riktig at elbilene har et potensiale til å forbedre situasjonen for det lokale miljøet med mindre støy og lavere lokale utslipp. Imidlertid er det mer tvilsomt om elbilen bidrar så positivt i Norges klimaregnskap som vi blir forledet til å tro.

De rene elektriske bilene får sin energi fra nettet, og det meste av elkraftproduksjon i Norge kommer fra fornybare kilder (over 98 prosent). I den norske energiloven og i EUs direktiver er det imidlertid hjemlet en ordning om salg av såkalte «opprinnelsesgarantier» i den hensikt å stimulere til mer utbygging av fornybar energi. Dette betyr at norske kraftprodusenter kan selge opprinnelsesgarantier som et separat produkt. NVE, som har som ansvar å ivareta ordningen, utarbeider hvert år en varedeklarasjon for den elektriske kraften som er tilgjengelig i det norske forsyningsnettet.

I 2013 ble det utstedt opprinnelsesgarantier tilsvarende 124,4 TWh, og mer enn 90 prosent av disse garantiene ble eksportert til utlandet. Med andre ord; den klimaregnskapsmessige fordelen av vår fornybare elektriske kraft har vi allerede solgt ut til Tyskland, Nederland og andre europeiske brukere. Dette medfører at med mindre norske elbilbrukere bestiller «grønn kraft» fra sin el-leverandør og betaler den ekstraomkostning dette medfører, blir hver kWh til bilens batterier i klimaregnskapet tilregnet et utslipp stort 420 g (se NVEs hjemmesider om varedeklarasjonen).

De elektriske bilene som er blitt svært så populære i visse strøk av landet, bruker anslagsvis mellom 0,13-0,18 kWh/km. Med mindre eieren lader med «grønn strøm» med opprinnelsesgaranti, vil en slik bil i klimaregnskapet være årsaken til et CO2-utslipp i størrelsesorden 55 til 74 g/km. Dette er langt fra dramatisk mindre enn utslippene fra biler med rene forbrenningsmotorer eller hybridløsninger.

Med de mange avgiftsmessige fordeler som er gitt til bruk av elbilen, burde det kanskje være et krav om at eiere, ladestasjoner og garasjer hos bedrifter hvor elbilladning gjøres tilgjengelig, kan dokumentere bruk av «grønn strøm». I hvor stor grad dette skjer i dag vites ikke, men i og med at bare 10 prosent av strømforbruk med opprinnelsesgaranti omsettes her i landet, er det vel tvilsomt om svært mange har tilgang til slik strøm når de lader sin bil hjemme eller mens de er på jobb.

Den store eksporten av opprinnelsesgarantier setter også andre tiltak med elektrifisering i et underlig lys. Vi kan ikke selge en opprinnelsesgaranti til en utenlands bruker og samtidig hevde at vi i det norske klimaregnskapet ser bort fra dette salget – det blir «double counting».

Bli abonnent!

6 kommentarer

 1. Avatar

  Sølve Sondbø

  Norske elbiler kjører på strøm med opprinnelsegaranti for at den er fornybar. Dette er kjøpt inn av Elbilforeningen.

  I tillegg glemmer artikkelen over her å ta hensyn til at elbiler flytter forbruket fra ikke-kvoteregulert drivstoffmarked inn i ETS, som er kvotesystemet med utslippstak for industri og energiproduksjon i Europa. Hvis en elbil i EU går på kullkraft, må utslippene reduseres tilsvarende et annet sted slik at elbilen ikke gir økte utslipp. Ingen kullkraftverk vil derfor kunne slippe ut mer CO2 selv om alle Norges biler over natten ble elbiler.Elbiler gir derfor reelt kutt.Hvis Stein B. Jensens logikk hadde noe for seg, ville det være smart at alle nordmenn fikk et dieselaggregat i hagen, slik at vi kunne eksportere all vannkraften vår.

  På denne linken kan du høre kraftforvalter Andreas Myhre i LOS forklarer hvorfor norske elbiler kjører på fornybar elektrisitet. http://elbil.no/miljo/1230-elbil-kjorer-fornybart

  • Avatar

   Beate Hostad Aukan

   Takk til Sølve for en fin og oppklarende kommentar.

   Hadde ønsket meg at det også ble sett på langtidseffekten med overgangen fra ikke-fornybare ressurser til fornybare ressurser som energikilde for persontransport.

 2. Stein B Jensen

  Stein B Jensen

  Elbilforeningen har som Sølve Sonbø så riktig påpeker kjøpt opprinnelsesgarantier for elektrisk strøm tilsvarende 2000KWh per elektrisk bil i Norge. I følge informasjon på Elbilforeningens nettside skal dette tilsvare kjørelengde 12 000 km per år (0,17 kWh/km). Tallene er nødvendigvis basert på gjennomsnittsberegninger, og lengden synes tilstrekkelig for by- og arbeidsreisebiler. Familien min har bare én bil (hybrid) og vi kjører om lag dobbelt så langt som den antatt kjørelengden stipulert i ordningen fra Elbilforeningen. Om vi hadde hatt elektrisk bil ville mitt kjøreforbruk tilsvare et utslipp på 0,85 tonn CO2 (420g/kWh eller 71,4 g/km).

  Så en liten kommentar til at utslippene i Europa er begrenset gjennom EU ETS. I teorien er dette riktig, men kvotemarkedet har for tiden ikke den ønskede effekt på de reelle klimagassutslippene. I EU er det et betydelig volum av ”ledige” utslippstillatelser som kan kjøpes på billigsalg. Det betyr at om et kullkraftverk ønsker produsere 1MWh ekstra og dermed gå ut over sin utslippsgrense er prisen i dag ca. 5€ per tonn CO2, eller om lag en tidel om de kan bytte EAU-ene med internasjonale kreditter. Denne deprimerende situasjonen kan forventes å vare ut dette tiåret.

  Elbilen har et stort potensiale til å gjøre bymiljø mer levelige, men jeg er stadig i tvil om elbilen er et kostnadseffektivt klimatiltak

 3. Avatar

  Per Hassel Sørensen (@PerHasselS)

  Elbiler burde nyte godt av statlig innkjøp av opprinnelsesgarantier som garanterte alle elbiler i Norge fornybar kraft. Da vil drivstoffet til norske elbiler være 100% fornybar og ha et utslipp på ca 2 g CO2/kWh.

  Det kan enkelt finansieres ved å øremerke deler av vegavgiften som ebileiere allerede betaler for sin elbil. Kostnaden er meget lav 0,058 øre pr km, eller ca 7 kr for 12000 km.

  Ellers vil jeg anbefale velomobil med elassistanse dersom du vil ha lavt utslipp, det er ca halve utslippet pr km i forhold til en vanlig sykkel forutsatt gjennomsnittlige norske matvaner og 100% fornybar strøm.

 4. Avatar

  Jørgen Kaurin

  Først og fremst er vel denne artikkelen en illustrasjon på at systemet med opprinnelsesgarantier, ikke minst at garantienene er frikoblet fra den faktiske produksjonen og transporten av kraften, kanskje ikke er så smart allikevel, i hvert fall her i Norge. Det henger ikke på greip for en nordmann som vet at mesteparten av elektrisiteten som faktisk og fysisk fyller vårt kraftnett kommer fra vannkraft, liksom ikke gjør det allikevel. Den rene kraften er liksom eksportert til utlandet og så har vi liksom importert tilbake uren kraft fra Europa. Selv om det sikkert er fint at kraftselskapene her i Norge kan melke noen hundre millioner av dette europeiske systemet uten å eksportere annet enn symboler, har opprinnelsesgarantiene/ren kraft aldri blitt noen suksess i forbrukermarkedet – «alle vet jo» at strømmen i Norge er hovedsaklig fra vannkraft allerede.

 5. Avatar

  Rolf Egil Håvimb

  Hvorfor tar dere ikke med livsløpsutslippet for bensin og diesel? Hvor stort er de faktiske utslippene pr khw bensin/diesel? Det fokuseres på hvor mye utslipp det er pr. Kwh strøm og da MÅ det gjøres tilsvarende for bensin/diesel. Først da kan vi snakke om elbilen forurenser mer eller mindre enn den fossile bilen.

Kommentarfeltet er stengt.