KLIMAVAKTEN

Utslipps­fordelingen

CO2-utslipp per innbygger.

Sist oppdatert: 28. november 2016

16,8

Tonn CO2 pr. innbygger i USA

4,9

Tonn CO2 pr. innbygger i verden

Måler man et lands totale utslipp, kommer Kina øverst på listen, og de folkerike landene vil naturlig nok dominere. Måles utslipp per innbygger, kommer de mindre landenes utslipp like godt frem.

Hver nordmann slapp i 2015 i gjennomsnitt ut 8,4 tonn CO2. Det er langt over det globale gjennomsnittet på 4,9 tonn, og nesten fem ganger mer enn snittet i India (1,7 tonn).

Qatar er landet i verden med desidert høyest CO2-utslipp per innbygger – 40,7 tonn i 2015. Nest øverst kommer Curacao med 34,8 tonn per innbygger.

Kinas vekst kommer godt frem også i denne statistikken. I 2013 passerte utslipp per kineser for første gang nivået i EU. Kineserne slapp i 2015 ut i snitt 7,5 tonn CO2. Kina slipper ut over 50 prosent mer per innbygger enn det globale gjennomsnittet. Men både kineserne og europeerne har langt lavere utslipp enn gjennomsnittsamerikaneren. Utslippene per innbygger i USA er mer enn dobbelt så høye som i Kina og EU.

Disse utslippsdataene er basert på territorielle utslipp. Bildet blir modifisert hvis en tar med forbruksutslipp, det vil si utslipp som «flyttes» til andre land med eksport og import. Se mer om dette i artikkelen om de største utslippslandene.

Hovedkilde: Global Carbon Budget 2016.