Utrulling av elbiler – Klimavakten – Energi og Klima
KLIMAVAKTEN

Utrulling av elbiler

Salgstall og markedsandeler for elbiler.

Sist oppdatert: 20. desember 2017

43%

Global vekst elbiler 2016

257000

Nyreg. elbiler Kina 2016

I 2016 ble det registrert mer enn 460 000 helelektriske personbiler globalt. Det er en økning på 43 prosent sammenlignet med året før.

Markedsandelen er fremdeles beskjeden. Elektriske biler (inkludert ladbare hybrider) utgjorde bare 1,1 prosent av alle biler solgt på verdensbasis i 2016. Ser man på enkeltland er Norge i en særstilling. Ingen andre land kan skilte med en like høy markedsandel for elektriske biler (28,8 prosent i 2016 når ladbare hybrider inkluderes). Går man tilbake til 2011 lå elbil-andelen i Norge fremdeles på 1-tallet.

Kinesisk dominans

Kina er det største elbil-markedet målt i volum. Fra 2010 til 2016 økte bestanden av helelektriske biler på kinesiske veier fra 1500 til over 480 000. En tredjedel av alle elbiler i verden befinner seg nå i Kina.

Figuren under viser utviklingen i elbilbestanden globalt og i de viktigste markedene:

Politisk støtte fremdeles viktig

Det er særlig to forhold som forklarer den raske utrullingen av elbiler: teknologi og politikk. Man kan forvente at batteriteknologien vil bli både bedre og billigere i årene som kommer, men politikken som i mange land støtter opp om kjøp og bruk av elektriske biler er mindre forutsigbar.

Erfaringene viser at salgstallene påvirkes fort når rammebetingelser endres i den ene eller andre retningen. Danmark opplevde i 2016 et fall i elbilsalget på hele 71 prosent som følge av at myndighetene delvis opphevet avgiftsfritaket for elektriske biler. I Japan gikk utviklingen motsatt vei da myndighetene innførte en ny støtteordning. Der økte elbil-salget med 48 prosent i 2016.

Kilde: Global EV Outlook 2017 (IEA)