Global kraftproduksjon fordelt på energityper – Klimavakten – Energi og Klima
KLIMAVAKTEN

Kraftkildene

Global kraftproduksjon fordelt på energityper.

Sist oppdatert: 11. februar 2019

37%

Andel kullkraft 2017

25%

Andel fornybar kraft 2017

Den totale produksjonen av elektrisk kraft i verden ble mer enn doblet i perioden fra 1990 til 2017, til 25570 TWh (terawatt-timer). Kullets andel var den samme i 2017 som i 1990 – 37 prosent.

Grafen viser hvordan elektrisitetsproduksjonen har utviklet seg fra 1990 til 2017. Det var vekst i bruken av alle kilder bortsett fra olje.

2017: Fornybar nest størst etter kull

Fornybar energi – vann, vind, sol og bio – utgjorde i 2017 samlet 25 prosent av den globale kraftproduksjonen, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA). Dette var tredje år på rad at fornybar kraft utgjorde en større andel enn gasskraft, som sto for 23 prosent. Kjernekraft representerte 10 prosent og kraft produsert med olje 4 prosent.

I 2017 økte global kraftproduksjon med 780 TWh sammenlignet med 2016. Fornybar kraft sto for nær halvparten av økningen (380 TWh). Kullkraft sto for 280 TWh. Dermed gjorde kullet et comeback i 2017 etter et fall på 250 TWh i 2016. Gasskraft økte med 95 TWh i 2017.

Ser en på de ulike fornybar-teknologiene, er det fortsatt vannkraften som er størst. Her er de siste tallene fra 2016 (REN21). Vannkraft sto da for 16,6 prosent av global kraftproduksjon, vindkraft 4 prosent, biokraft 2 prosent, solkraft fra solcellepaneler (PV) 1,5 prosent, og andre fornybarteknologier 0,4 prosent. Vind- og solenergi har i realiteten bare blitt synlig på statistikken i løpet av de siste fem til ti årene.

Sterkt fall i kullkraft nødvendig

I en fremtid i tråd med målene fra Paris-avtalen skal global oppvarming holdes godt under 2 grader, og landene skal anstrenge seg for å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Skal verden klare dette, må den fossile andelen av kraftproduksjonen falle dramatisk i de kommende tiårene.

Ifølge IEAs scenario for en bærekraftig utvikling vil kull bare stå for 6 prosent av kraftproduksjonen i 2040 (mot 37 prosent i dag). Gasskraft når en topp i 2030 og faller frem mot 2040. Veksten kommer i vind, sol og annen fornybar energi, som vil stå for over 60 prosent av global kraftproduksjon i 2040 i dette scenariet. Kjernekraft står for 15 prosent i scenariet, som er presentert i IEAs World Energy Outlook 2017.

Hovedkilde: IEA