Global kraftproduksjon fordelt på energityper – Klimavakten – Energi og Klima
KLIMAVAKTEN

Kraftkildene

Global kraftproduksjon fordelt på energityper.

Sist oppdatert: 20. desember 2017

41%

Andel kullkraft 2013

22%

Andel fornybar kraft 2013

Den totale kraftproduksjonen i verden ble doblet i perioden fra 1990 til 2013. Kullets andel økte fra 37 til 41 prosent.

Grafen viser hvordan elektrisitetsproduksjonen har utviklet seg fra 1990 til 2013. Det var vekst i bruken av alle kilder bortsett fra olje. Vind- og solenergi utgjør fortsatt svært små andeler, og har i realiteten bare blitt synlig på statistikken i løpet av de siste fem til ti årene.

Fornybar energi – vann, vind, sol og bio – utgjorde i 2013 samlet 22 prosent av den globale kraftproduksjonen – like mye som gasskraft. Kjernekraft representerte 11 prosent, mens kull utgjorde i overkant av 40 prosent.

I en fremtid i tråd med målet om å holde global oppvarming under 2 grader (togradersmålet),vil den fossile andelen av kraftproduksjonen falle dramatisk i de kommende tiårene. Antallet kilowattimer (kWh) produsert med kullkraft vil ifølge IEAs tograder-scenario mer enn halveres til 2040, mens gasskraft ligger litt over 2013-nivå. Veksten kommer i vind, sol og annen fornybar energi.

Målt i prosent vil fordelingen mellom ulike kilder til kraftproduksjon i 2040 ifølge IEAs tograder-scenario være slik: Kull 12 prosent, gass 16 prosent, olje 1 prosent, kjernekraft 18 prosent, vannkraft 20 prosent, sol 10 prosent, vind 15 prosent, bioenergi 6 prosent og geotermisk energi 2 prosent.

Hovedkilde: IEA