KLIMAVAKTEN

Grønne investeringer

Utviklingen i investeringer i ny fornybar energi.

Sist oppdatert: 22. februar 2017

332

Mrd. US dollar til fornybar 2015

76

Mrd. US dollar til fornybar 2004

Totalt ble det investert 332 milliarder amerikanske dollar i fornybar energi i verden i 2015. Dermed ble rekorden fra det tidligere toppåret 2011 slått.

Investeringer i solenergi sto for 154,5 milliarder dollar (+19 prosent). 119,7 milliarder dollar ble brukt på vindkraft (+21 prosent). Langt mindre summer gikk til de øvrige som bioenergi og geotermi. Vannkraft sto for cirka 46 milliarder dollar i investeringer.

Veksten i 2015 kom hovedsakelig i utviklingsland (kategorien inkluderer Kina). I Europa gikk investeringene betydelig ned.

Foreløpige tall for 2016 viser en nedadgående trend globalt, med et betydelig investeringsfall sammenlignet med 2015. En viktig forklaring er reduserte kostnader for sol og vind. Det koster helt enkelt mindre for en 1 MW fornybar energi nå enn før.

Men også politikk påvirker investeringsnivået. Når regjeringer av ulike farger skaper usikkerhet om morgendagens rammevilkår, noe vi spesielt har sett eksempler på i mange europeiske land de siste årene, trekker investorene seg unna.

Vannkraft fortsatt størst, men vind og sol vokser raskere

Veksten i kapasitet for fornybar kraftproduksjon har vært stor de siste årene. Den største andelen av økningen kommer fra vind- og solkraft. Totalt sett dominerer fortsatt vannkraft når en sammenligner eksisterende, total kapasitet.

Hovedkilde: Bloomberg New Energy Finance