Klimatv fra Brussel: Hvordan EU kan nå egne klimamål – og skjerpe dem - Energi og Klima

Klimatv fra Brussel: Hvordan EU kan nå egne klimamål – og skjerpe dem

Ny rapport om Europas energiomstilling frem mot 2030. Debatt med deltakere fra bl.a. EU-kommisjonen, vind- og solbransjen, gass, transport og industri.

Den tyske tankesmien Agora Energiewende presenterte under møtet i Brussel sin nye rapport «European Energy Transition 2030: The Big Picture». Rapporten er et veikart med konkrete forslag til hvordan EUs energi- og klimapolitikk bør utformes i årene som kommer.

Deltakere i debatten: Claude Turmes, energiminister Luxembourg, Patrick Graichen, direktør Agora Energiewende, Sami Andoura (EU-kommisjonen), Aurélie Beauvais (SolarPower Europe), Eva Chamizo Llatas (Iberdrola), Giles Dickson (WindEurope), Fiona Hall (eceee), Susanne Nies (ENTSO-E), William Todts (Transport&Environment), Robert van der Meer (HeidelbergCement), Paul Voss (Euroheat&Power), James Watson (Eurogas).

EUs klimamål for 2030 innebærer kutt i klimagassutslippene på 40 prosent sammenlignet med 1990-nivået. Agora Energiewende slår i rapporten fast at det ikke er et spørsmål om dette målet må skjerpes, men hvor mye det må økes. Tankesmien foreslår å øke til 50 prosent, der 4 prosent kan tas «utenlands» ved bruk av mekanismer i Paris-avtalen.

Norge er berørt – som EØS-medlem, deltaker i EUs kvotemarked og via den varslede avtalen med EU om klimapolitikken til 2030.

Norsk Klimastiftelse er Norges grønne tankesmie. Klimastiftelsen eier nettmagasinet Energi og Klima, gir ut notater og rapporter og holder frokostmøter og andre arrangementer.

Våre støttespillere:

Bli abonnent!

Kommentarfeltet er stengt.