#Klimafrokost: Taxfree, nordmenns flyvaner og klima – Energi og Klima

#Klimafrokost om taxfree og nordmenns flyvaner i et klimaperspektiv

Se opptak av #Klimafrokost om luftfart og klima: Bør det bli dyrere å fly? På tide å skrote taxfree-ordningen? Hvilke miljørammebetingelser gjelder for internasjonal luftfart?

#Klimafrokosten ble arrangert av Norsk klimastiftelse onsdag 8. november kl. 08-10.

Flere artikler om luftfart og klima, dels basert på innleggene på frokosten, er publiserrt på en egen temaside.

Du kan også se opptak av de enkelte innledningene:

Borgar Aamaas, seniorforsker Cicero senter for klimaforskning: Klimaeffekten av nordmenns reisevaner.

Egil Thompson, konserndirektør kommunikasjon og marked i Avinor: Om den nye rapporten «Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart», gitt ut av NHO Luftfart og under Avinors prosjektledelse.

Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet: Om hvilke miljørammebetingelser den internasjonal luftfart er underlagt og om hvilke avgifter som gjelder for internasjonal trafikk som CO2-avgift, merverdiavgift, kvoteplikt, taxfree-ordning osv. Les også: Utdypende artikkel av Schlaupitz.

Ad

Christoffer Ringnes Klyve, nestleder i Framtiden i våre hender: Om den nye rapporten «Avvikling av taxfree-ordningen», utarbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse (SØA).

Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i ZERO: Hvilke muligheter finnes for lavere utslipp fra luftfarten? Teknologi og forskning.

Samtalepanelet med Anna Kvam, talsperson for Grønn Ungdom,  Eigil Knutsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Stefan Heggelund som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget for Høyre, Egil Thompson fra Avinor, Holger Schlaupitz fra Naturvernforbundet og Christoffer Ringnes Klyve fra Fremtiden i våre hender.

Anne Jortveit og Lars-Henrik Paarup Michelsen i Norsk klimastiftelse ledet arrangementet og samtalen.

Kavlifondet støtter prosjekt #Klimafrokost.

Bli abonnent!

Kommentarfeltet er stengt.