Hvordan kan Norge bidra mer til fornybar i u-land?

Her kan du se opptak av frokostmøtet om hvordan Norge kan bidra til mer fornybar energi i u-land.

Mandag 9. januar arrangerte Norwegian Energy Partners (tidligere Intpow) frokostmøtet «Fra Marrakech til «grønn energi»-vekst». På møtet ble det drøftet hvordan norske selskaper og myndigheter best kan samarbeide om å få til mer utbygging av fornybar energi i utviklingsland.

Bakgrunnen for det nye internasjonale klimainitiativet er beskrevet av Terje Osmundsen (Scatec) og Hans Jacob Bull-Berg (Norfund). I desember 2016 fikk initiativet støtte i Stortinget etter et forslag fra SVs Heikki Holmås. Stortingsflertallet ber om at det etableres «en ny ordning i GIEK som dekker både politisk og kommersiell risiko knyttet til fornybarinvesteringer i utviklingsland».

Under frokostmøtet mandag morgen deltok Terje Osmundsen, Scatec Solar, Erik Dugstad, DNV GL, Henrik-Hallgrim Eriksen, Klima- og miljødepartementet, Kristin Halvorsen, CICERO, Kjell Roland, Norfund, Marius Holm, Zero og John Andersen Jr., Scatec.

Ordstyrer var Beate Nossum, Footprint.

Abonner på Fem på fredag

Skriv en kommentar

Debattregler på Energi og Klima