Saker skrevet av:

Tore Revå

Tore Revå er kommunikasjonsdirektør, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS og Esso Norge AS