Saker skrevet av:

Tord Hustveit

Leder av Unge Venstre.