Saker skrevet av:

Tellef Øgrim

Journalist med bakgrunn fra bl.a. Dagens Næringsliv og NRK.