Saker skrevet av:

Truls Gulowsen

Leder i Greenpeace Norge.

Hjemmeside: http://www.greenpeace.org/norway/no/