Saker skrevet av:

Tone Bjørndal

Tone Bjørndal er nylig ferdig med en mastergrad i Teknologi, Innovasjon og Kunnskap ved Universitetet i Oslo. Tidligere har hun en bachelor i Miljø- og ressursfag fra Universitetet i Bergen. Bjørndal har vært aktiv i ungdomspolitikk siden 2009, gjennom Unge Venstre og deres internasjonale paraplyorganisasjon (IFLRY), hvor hun har fokusert på klima- og miljøspørsmål, og ledet to delegasjoner til FNs klimatoppmøter. I dag er hun generalsekretær for IFLRY.