Saker skrevet av:

Stig Schjølset

Spesialrådgiver i Klima- og miljødepartementet. Tidligere leder for karbonanalyse i Thomson Reuters Point Carbon.