Saker skrevet av:

Siv Kari Lauvset

Forsker, Uni Research og Bjerknessenteret.

Hjemmeside: http://www.uib.no/en/persons/Siv.Kari.Lauvset