Saker skrevet av:

Sven Egil Omdal

Journalist, mangeårig kommentator i Stavanger Aftenblad.