Ragnhild Freng Dale, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Ragnhild Freng Dale

Doktorgradsstipendiat i antropologi ved Scott Polar Research Institute, University of Cambridge. Redaksjonsmedlem i Røyst.