Saker skrevet av:

Patrick Arthur Driscoll

Prosjektleder ved Institutt for byggekunst, historie og teknologi, NTNU.

Hjemmeside: https://www.ntnu.no/ansatte/patrick.arthur.driscoll