Saker skrevet av:

Øyvind Paasche

Leder Bergen Marine Forskningsklynge.

Hjemmeside: http://www.uib.no/personer/Oyvind.Paasche