Lars-Henrik Paarup Michelsen, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Lars-Henrik Paarup Michelsen

Dagleg leiar i Norsk Klimastiftelse og redaksjonsmedlem i Energi og Klima. Har bakgrunn frå politikk og organisasjonsliv. TIdlegare prosjektleiar i Datatilsynet.

Hjemmeside: http://energiogklima.no