Saker skrevet av:

Kari Elisabeth Kaski

Partisekretær i SV. Stortingskandidat i Oslo. Tidligere nestleder i Zero.

Hjemmeside: https://www.sv.no/