Karine Nyborg, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Karine Nyborg

Økonomiprofessor ved Universitetet i Oslo. Faglige interesser: miljøøkonomi, økonomisk analyse av sosiale og moralske normer, atferdsøkonomi.

Hjemmeside: http://www.sv.uio.no/econ/english/people/aca/karineny/