Saker skrevet av:

Judith Borsboom van Beurden

Instituttleder ved Institutt for byforming og planlegging, NTNU.

Hjemmeside: https://www.ntnu.no/ansatte/judith.borsboom