Saker skrevet av:

Gudrun Sylte

Kommunikasjonsleder ved Bjerknes Centre for Climate Research.