Saker skrevet av:

Gunnar Kvåle

Professor emeritus, Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen.