Saker skrevet av:

Finn Gunnar Nielsen

Professor Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen. Tidligere sjefsforsker, Statoil.