Saker skrevet av:

Endre Tvinnereim

Endre Tvinnereim forsker på CO2-priser og opinion ved Uni Research Rokkansenteret og sitter i bystyret i Bergen.

Hjemmeside: http://