Saker skrevet av:

Annemie Wyckmans

Professor i bærekraftig arkitektur ved Institutt for byggekunst, historie og teknologi, NTNU. 

Hjemmeside: https://www.ntnu.no/ansatte/annemie.wyckmans