KS Bedrift åpner den digitale konfektesken (annonsørinnhold) – Energi og Klima

Annonsørinnhold fra KS Bedrift

Dette er et annonseprodukt.

Artiklene i annonseproduktet er utarbeidet av en ekstern innholdspartner og/eller annonsøren.

Målet med annonseproduktet er at annonsører skal kunne presentere innhold som de ønsker å formidle til Energi og Klimas lesere – et publikum som har interesse for temaene det skrives om.

Energi og Klima tilbyr å formidle innhold fra virksomheter som ønsker å nå ut til våre lesere med sitt budskap. Stoffet merkes tydelig og skiller seg klart fra annet innhold vi produserer.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon om annonseproduktet.

KS Bedrift åpner den digitale konfektesken

De fleste forståsegpåere er enige om at «digitalisering» vil snu opp-ned på eksisterende forretningsmodeller og tjenestetilbud, men få er i stand til å svare på det innlysende spørsmålet: hvordan?

Digitale godbiter på KS Bedrifts Møteplass 2018 (illustrasjon Europower).

Bedriftenes Møteplass, KS Bedrifts årlige konferanse, utforsker vi den digitale konfektesken. I løpet av to dager, 18.-19. april på Fornebu, får du møte høyaktuelle navn, som Silvija Seres, en av det digitale Norges sterkeste stemmer, og Rune Garborg, sjefen i VIPPS. Han skal gi innblikk i hva som kreves for å få gjennomslag for nye ideer og teknologi i store, komplekse organisasjoner.

Du skal samarbeide på tvers, innføre ny teknologi og innovere. Hvilke krav stilles til deg som leder?  Vi møter blant andre Elin Nørve, gründer og daglig leder, Future Leaders, som driver lederutviklingsprogram for den første generasjonen av «digitalt innfødte». I tillegg ser vi på hvordan det umulige kan gjøres mulig, som for eksempel å bygge hytte på månen. Vi utforsker også skjæringspunktet mellom IT og HR. Handler digitalisering om mennesker eller maskiner? Digitalisering representerer endring. André Tangen, digitaliseringssjef i BIR, vil dele bedriftens digitale erfaringer, hva man opplever som kritiske suksessfaktorer, og hva som er fallgruver.

Om KS Bedrift

  • KS Bedrift er en arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon for lokale selskaper som utfører viktige samfunnsoppgaver.
  • Vi har rundt 500 medlemsbedrifter. Mange er kommunalt eide, men vi har også flere samvirkelag blant medlemmene.
  • Vi jobber kontinuerlig for å styrke og forbedre rammebetingelsene til våre medlemmer. Vi fronter næringspolitiske interesser for bransjene energi, avfall, havner, i tillegg til brann, redning og beredskap.
  • Våre medlemmer er motorer for bærekraftig verdiskaping lokalt.

Samfunnsansvarlig forretningsdrift

Science fiction i energisektoren?

De ulike bransjene har egne fagspor i tillegg til fellesprogrammet. Energiprogrammet sparkes i gang av kraftveteranen Eivind Reiten. Med ett blikk i sladrespeilet og ett blikk fremover, deler han sine tanker om hvordan fremtidens Kraft-Norge vil se ut. Her får du også møte Tibber, et selskap med rask kundetilvekst og som markedsføres som «strømmens spotify».

Edgeir Vårdal Aksnes, en av gründerne bak Tibber (foto: Jill Johannessen).

Opp på scenen henter vi også Green Building Solutions, spesialister på energistyring med kunstig intelligens i næringsbygg, og ser eksempler på hvordan teknologi og endrede kundepreferanser påvirker lokale energiselskap.

Vi skal bli en sirkulær økonomi

Programmet for avfall og gjenvinning har fokus på nye krav til bransjen om utsortering av plast og matavfall, som skal gi økt materialgjenvinning. Det handler om muligheter og utfordringer for den kommunale avfallsbransjen og deres rolle i en sirkulær økonomi. Leder av Miljø- og energikomiteen Ketil Kjenseth og Else-May Botten vil dra opp politiske perspektiver om hvordan Norge skal kunne nå nye ambisiøse krav til gjenvinning. De møter KS Bedrifts egne medlemmer som vet hva som trengs.

Om serien – Se alle artiklene fra KS Bedrift

  • Det grønne skiftet vil i første rekke skje på lokalt nivå, båret frem av tjenestetilbydere, entreprenører og politiske prioriteringer.
  • I denne serien løfter vi frem eksempler på hvordan våre medlemsbedrifter spiller en avgjørende rolle for en bærekraftig verdiskapning.
  • Vi setter også søkelyset på nødvendige grep for at selskapenes potensiale for grønn verdiskaping skal kunne utnyttes til det fulle.

Sikkerhet på dagsorden

Som vi har sett i debatten om AMS-målere, nye personvernregler og det digitale anslaget mot et helt lands energisystem, er sikkerhet et ord som gjerne dukker opp samtidig med «digitalisering». Ofte er en tilsynelatende uskyldig email alt som skal til for at skjermene går i svart og sensitiv informasjon er på avveie. På Bedriftenes Møteplass får du sett live hvor mye skade en email kan utføre, når Robert Malmgren, ekspert på IKT-sikkerhet, hacker et «kraftverk» på direkten under plenumssesjonen.

Blipp… blipp…

Og dette er bare en liten del av et mangfoldig program. Energi, avfall- og gjenvinning, havn, brann og redning, og arbeidsgiverservice har egne fagspor i tillegg til fellesprogrammet. Konferansen ledes av Erik Aasheim, mangeårig NRK-korrespondent og tidligere kommunikasjonssjef i Klima- og miljødepartementet og den globale organisasjonen EAT. Og om du lytter, vil du få høre selve lyden av digitalisering. Er det bare blipp… blipp…, eller har digitaliseringen et eget språk?

Svaret får du på Fornebu 18. og 19. april.

Utforsk programmet og meld deg på!

Bedriftenes Møteplass er åpen for alle interesserte.